Společnost Radler-Rast Touristik GmbH může působit jako cestovní kancelář i jako touroperátor.

Jako cestovní kancelář přebírá Radler-Rast Touristik GmbH povinnost usilovat o zajištění nároku na služby u jiných cestovních kanceláří.

V tomto případě platí rovněž podmínky zprostředkujících cestovních kanceláří, zprostředkujících dopravních společností (např. vlakových, autobusových, leteckých a lodních) a dalších poskytovatelů zprostředkovatelských služeb.

Společnost Radler-Rast Touristik GmbH jako touroperátor nabízí buď několik turistických služeb za balíček, nebo jednotlivé turistické služby a poskytuje brožury a informace na internetu.

Právním základem je SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných službách pro cesty a spojených cestovních službách, kterou se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a zrušuje směrnice Rady 90/314/EHS a spolkový zákon o souborných službách pro cesty a spojené cestovní služby (zákon o souborných službách pro cesty – PRG).

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Radler-Rast Touristik GmbH jako pořadatele zájezdů

GTC společnosti Radler-Rast Touristik GmbH jako cestovní kanceláře

Top